Month: September 2017

Thông tin về Dự án Bình Sơn Ocean Park Ninh Thuận

Dự án Bình Sơn Ocean Park Ninh Thuận

Dự án Bình Sơn Ocean Park Ninh Thuận quy hoạch còn đẹp hơn cả 1 khu nghỉ dưỡng Resort mô hình căn hộ khách sạn  là tổ hợp của hai mô hình bất động sản, vừa đóng góp vai trò như một khách sạn, …