Month: July 2018

thiết kế điển hình của Nhà mặt phố Việt Nam

Nhà mặt phố Việt Nam

Bằng cách chi ra số tiền 89 triệu USD thì chủ đầu tư Goldland đã được quyền ưu tiên mua lại Nhà mặt phố Việt Nam , đồng thời phát triển nó thành siêu bất …