Month: August 2018

mô tả về 1 căn nhà điển hình mang tên Vincity Ocean Park

nhà đát tại Vincity Ocean Park

bảng giá để có thể tham khảo tại 1 số loại hình nhà đát tại Vincity Ocean Park trong tháng 9/2018, trong đó bao gồm có: căn hộ chung cư , Studio , Penthouse, Liền …