Month: February 2019

phối cảnh bên ngoài tòa tháp Imperia Eden Park

Căn hộ Imperia Eden Park

Không còn trầm lắng như giai đoạn năm 2018, ngay sau ngày mùng 5 tết âm lịch, thị trường bất động sản đã có rất nhiều giao dịch, đặc biệt là tại Căn hộ mẫu …