Category: Uncategorized

mô tả về 1 căn nhà điển hình mang tên Vincity Ocean Park

nhà đát tại Vincity Ocean Park

bảng giá để có thể tham khảo tại 1 số loại hình nhà đát tại Vincity Ocean Park trong tháng 9/2018, trong đó bao gồm có: căn hộ chung cư , Studio , Penthouse, Liền …
thiết kế điển hình của Nhà mặt phố Việt Nam

Nhà mặt phố Việt Nam

Bằng cách chi ra số tiền 89 triệu USD thì chủ đầu tư Goldland đã được quyền ưu tiên mua lại Nhà mặt phố Việt Nam , đồng thời phát triển nó thành siêu bất …