Nhà Từ Liêm : Dè dặt trong kế hoạch kinh doanh

Lãnh đạo Nhà Từ Liêm thừa nhận kế hoạch năm 2016 không có nhiều tăng trưởng mạnh và đột phá như năm trước. Nhưng 2016 được xác định là năm tích lũy đột phá.

Đại hội cổ đông năm 2016 của Nhà Từ Liêm

Đại hội cổ đông năm 2016 của Nhà Từ Liêm

Sáng 9/4 CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm đã tiến hành họp đại hội cổ đông. Theo tờ trình phân phối lợi nhuận, mức cổ tức đề xuất là 10%, tương đương kế hoạch đề ra. Lideco đã sớm tạm ứng cổ tức từ trước đó.

Kết quả năm 2015 khá thuận lợi với doanh thu 397 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 121,4 tỷ đồng, vượt kế hoạch 120 tỷ đồng. Phần lớn lợi nhuận thu về vào nửa cuối 2015 là nhờ bàn giao Chung cư N04 B1.

Tuy nhiên, kế hoạch năm 2016 lại khá thận trọng với doanh thu 350 tỷ đồng, giảm 18% trong khi kế hoạch lợi nhuận cũng chỉ tương đương 75% chỉ tiêu đặt ra cho năm 2016. Thu nhập bình quân ước tăng lên 12 triệu đồng/tháng.

Lãnh đạo của Nhà Từ Liêm thừa nhận kế hoạch năm 2016 không có nhiều đột phá như năm trước. Nhưng năm 2016 là năm tích lũy cho tương lai gần.

Leave a Reply